Styrelsen

Styrelsen 2018 

Leif Bengtsson(ordförande)

Roy Habbe(vice ordföranden
Irene Örbäck (sekreterare).Nu vakant.
Björn Lilja(kassör)
Vailet Danielsson, Ann-Katrin Gillberg och Martina Wastring (ledarmöter)

Ann-Mari Crus(suppleant) 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.