Styrelsen

Styrelsen 2019

Leif Bengtsson(ordförande)

Vailet Danielsson(vice ordföranden)

Roy Habbe (sekreterare)

Björn Lilja(kassör)

Ann-Catrin Gillberg, Martina Wastring, Ingeborg Wirbrant samt Ann Uebel (ledamöter)

Ann-Mari Crus(suppleant)

Sture Berg(Revisor) 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.